Ağustos 2021

Türkiye’nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yürürlüğe Girdi

20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/18 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile Türkiye'nin yapay zeka yol haritası niteliğindeki "Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025" açıklandı ve böylelikle Türkiye de yapay zekâ stratejisini yayınlayan ülkeler arasındaki yerini aldı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye'nin 5 yıllık dönemdeki yapay zeka çalışmalarına yön verecek ilk "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi" Bilişim Vadisi'nde kamuoyuna tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç yapay zeka ile ilgili üretim süreçlerinin, mesleklerin, gündelik yaşamın ve kurumsal yapıların yeni bir dönüşüm sürecine girdiğini ayrıca yapay zekanın sosyo-ekonomik getirilerinin yeni küresel rekabet alanı doğurduğunu ve küresel etki alanını genişlettiğini ifade etti.

Söz konusu projenin en büyük paydaşlarından biri olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yaptığı konuşmada, "Uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almayı hedefliyoruz. 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik." açıklamalarına yer verdi.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, On Birinci Kalkınma Planı ile Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları doğrultusunda, "Dijital Türkiye" vizyonu ve "Milli Teknoloji Hamlesi" ile uyumlu olarak hazırlandı.

Stratejinin hazırlık sürecinde katılımcı bir anlayış benimsenip; kamu kurumları, akademi, özel sektör kuruluşları, STK’lar, meslek örgütleri ve uluslararası organizasyonlar gibi çok sayıda paydaşın katkılarıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Vizyonu “refah bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek” olan Strateji, 6 öncelik etrafında tasarlandı:

  1. Yapay zeka uzmanlarını yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak.
  2. Araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek.
  3. Kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim imkânlarını genişletmek.
  4. Sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeleri yapmak.
  5. Uluslararası iş birliklerini güçlendirmek.
  6. Yapısal ve işgücü dönüşümünü hızlandırmak.

Bu stratejik öncelikler kapsamında 24 amaç ve 119 tedbir belirlendi.

Stratejinin uygulama süreci, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında toplanacak olan "Yönlendirme Kurulu" tarafından koordine edilecek olup ilgili tüm paydaşların yer alacağı, Yapay Zeka Ekosistemi Danışma Grubu ve teknik çalışma grupları oluşturulacaktır. 

Stratejinin uygulama detaylarının ortaya konacağı eylem planları, Yönlendirme Kurulu koordinasyonunda ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanacaktır.

2017’den günümüze altmışın üzerinde ülke ulusal yapay zeka strateji belgesini yayımlamış olup OECD verilerine göre birçok ülke de yapay zeka stratejisi hazırlığı aşamasındadır.