Ağustos 2021

Vergi Affı İçin Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

“Vergi Affı” olarak da bilinen “7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” (“Kanun”) 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe girmişti.

İlgili Kanun 30 Nisan 2021 ve öncesindeki dönemlere ait vergi, gecikme faizleri, gecikme zammı, SGK alacakları ve idari para cezası alacaklarını kapsamaktaydı. Bu konuyu daha önce Haziran ayındaki bültenimizde ele almıştık. 7326 sayılı Kanun için yazdığımız “Yeni Vergi Affı Yasası Kabul Edildi” başlıklı yazıya ulaşmak için bkz. https://www.elmadaghukuk.com/tr/haziran-202/326/yeni-vergi-affi-yasasi-kabul-edildi.html

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 27 Ağustos 2021 Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 sayılı karar ile Kanun’da yer alan başvuru ve ilk ödeme tarihleri bir ay süreyle ertelendi. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen mükellefler için öngörülen süre 31 Ağustos 2021 iken, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile süre 1 ay sonrasına uzatıldı ve başvuru süresi 30 Eylül 2021 tarihi olarak tekrar düzenlendi. Borçların yapılandırılmasından sonra ilk taksit ödeme zamanının da 30 Eylül 2021’den 1 ay uzatılmasına karar verildi. Bu sebeple ilk taksit ödeme süresinin son günü olarak 1 Kasım 2021 tarihi belirlendi.

Başvuru ve ödeme süresi uzatılan işlemlere kısaca aşağıda değinmek gerekirse;

  1. Kesinleşmiş alacaklar (7236 Sayılı Kanun’un 2. Maddesi)

Başvuru için son gün: 30 Eylül 2021

İlk taksit ödeme son gün:31 Ekim 2021

  1. Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar (7236 Sayılı Kanun’un 3. Maddesi)

Başvuru için son gün: 30 Eylül 2021

  1. İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler (7236 Sayılı Kanun’un 4. Maddesi)

Başvuru için son gün:30 Eylül 2021

İlk taksit ödeme son gün: 31 Ekim 2021

  1. Matrah ve vergi artırımı (7236 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi)

Başvuru için son gün: 30 Eylül 2021

Tamamının ödenmesi için son gün: 31 Ekim 2021