Ağustos 2022

Radyoaktif Kirliliğe Maruz Kalmış Alanların Çevresel İyileştirme Faaliyetlerinin Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik yayımlandı

Radyoaktif Kirliliğe Maruz Kalmış Alanların Çevresel İyileştirme Faaliyetlerinin Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik yayımlandı

Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan Radyoaktif Kirliliğe Maruz Kalmış Alanlarda Çevresel İyileştirme Faaliyetlerinin Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik 13 Ağustos 2022 tarihli ve 31922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin amacı, radyoaktif kirliliğe maruz kalmış alanlarda yürütülecek çevresel iyileştirme faaliyetlerinin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmelik kapsamında çevresel iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde asıl sorumluluğun kirletene ait olduğu ifade edilen yönetmelikte, çevresel iyileştirme faaliyetlerini yürütmek üzere bir tüzel kişiden hizmet almanın, kirletenin sorumluluğunu azaltmadığı veya ortadan kaldırmadığı belirtilmiştir. Yönetmelik kapsamına giren alanların üzerindeki çevresel iyileştirme faaliyetleri tamamlanmadıkça, bu alanlar üzerinde başka bir faaliyet yürütülemeyeceği ifade edilmiştir. Çevresel iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde ve alanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasında ilgili mevzuata göre belirlenen doz sınırları serbestleştirme sınırları ve referans seviyelerin esas alınacağı açıklanmıştır.

Yönetmelikte, kuruluş çevresel iyileştirme faaliyetlerinin, izin alındıktan sonra en geç 6 ay içinde başlayacağı düzenlenmiştir. Kuruluş bu süre içerisinde yetkiye konu faaliyetlerini yürütmeye başlamadığı takdirde veya faaliyet yürütülmeye başladıktan sonra altı aydan uzun süreli faaliyetlerini durdurması durumunda, gerekçelerini içeren bir raporu Kuruma sunacağı, Kurumun, durum özelinde değerlendirme yaparak idari yaptırım sürecinin başlatılmasına ya da yetkilendirmenin kapsam ve koşullarında değişiklik yapılmasına karar verebileceği belirtilmiştir.

Yönetmelik uyarınca çevresel iyileştirme faaliyetleri Kurum’dan izin alınarak yürütülecektir.  Çevresel iyileştirme faaliyetlerine ilişkin izin alan Kuruluş, faaliyet takvimini gözeterek hazırladığı çevresel iyileştirme faaliyetlerine ilişkin ilerleme raporlarını Kurum’a sunacaktır. Radyoaktif madde ile kirlenmiş malzemelerin gömüldüğü alanlarda ve üzerlerinde yürütülmesi planlanan, sadece koruyucu tedbirler alınmasını içeren çevresel iyileştirme faaliyetleri için Kurumdan görüş alınacaktır. Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütecektir.