Hukuk Hakkı Korumaktır

Avukatlarımız

E-Posta : kerem.toklu@elmadaghukuk.com
Kerem TOKLU
Avukat

Kerem Toklu, çalışmalarını çoğunlukla Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku, Ortak Girişimler, Birleşme ve Devralmalar ve Kamu-Özel Ortaklığı, Fikri Mülkiyet Hukuku alanlarında yoğunlaştırmıştır.

Türkiye’de sağlık sektöründe yürütülen Kamu-Özel İşbirliği projelerinde etkin rol almış, proje şirketleri, finansman sağlayanlar ve İdare arasında gerçekleştirilen sözleşme görüşmelerine katılmıştır.

Kerem birçok kapsamlı projenin due diligence sürecine dahil olmuş, yerli ve yabancı yatırımcıya süreç içerisinde hukuki destek sunmuştur. Kerem ayrıca FIDIC sözleşmeleri üzerinde de çalışmalarını sürdürmektedir.
 

Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, Onur Derecesi, 2014

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans, devam ediyor

Üyelikler

İstanbul Barosu, 2016
 

Diller

Türkçe, İngilizce