Bankacılık ve Finans Hukuku

Elmadağ Hukuk Bürosu’nun temel faaliyet konularından bir diğeri de bankacılık ve finans hukukudur. Bu alanda, bankalar ve diğer finans kuruluşlarına, kredi alanlara, yatırımcı firmalara ve devlet kuruluşlarına işlemlerin yapılandırılması, müzakeresi ve mevzuata uygun yürütülmesi hususunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Şimdiye kadar bu alanda danışmanlık sunduğumuz hizmet/sözleşme tipleri aşağıdaki gibidir:

  • İnşaat Finansmanı
  • Proje Finansmanı
  • Kamu - Özel Ortaklığı (PPP)
  • Satın alma Finansmanı
  • Kredi sözleşmeleri
  • Yeniden Finansman
  • Varlık Finansmanı
  • Finansal yapılandırma