Danışmanlarımız

E-Posta :
Prof. Dr. H. Cumhur ÖZAKMAN

29 Ekim 1948 tarihinde İstanbul`da doğdu. İlköğretimini Mİhrimah Sultan İlkokulu`nda tamamladı. 1967 yılında İstanbul Erkek Lisesi`ni bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi`ne girerek 1971 yılında mezun oldu. 31 Aralık 1971 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Kürsüsü`ne asistan olarak girdi. 1977 yılında Hukuk Doktoru ünvanını aldı. 5 Kasım 1982 tarihinde Üniversite Doçent ünvanını kazandı. 8 Kasım 1984 tarihinde Doçent kadrosuna alındı. 29 Mayıs 1989 tarihinde Profesörlüğe yükseltildi. Aynı Üniversitede Üniversite Senatörü, Kürsü Başkanı olarak görev yaptı. 2003 – 2009 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu.2009-2017 yılları arasında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yaptı. 2017 tarihinden itibaren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Eşya Hukuku, Finansal Sözleşmeler, Teminat Hukuku konularında Lisans ve Yüksek Lisans dersleri verdi, Doktara çalışmaları yönetti. Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Danışmanlıkları ile Faktoring Derneğinin Birliğe dönüşmesine kadar Hukuk Komitesi Başkanlığı ve Hukuk Danışmanlığı görevlerini yapmıştır.

Türk Hukukundan Mecra İrtifakları,

Miras Payının Devrine İlişkin Sözleşmeler Faktöring Sözleşmeleri Notlu Medeni Hukuk Mevzuatı,

Sebepsiz Zenginleşme Davasının Mahiyeti ve Konusu

“Havale İlişkisi”nin Borçlar Hukuku Açısından İncelenmesi ve Kıymetli Evrak Hukukundaki Görünüşü

Menkul Davası İleri Tarihli ve Teyitli Çek

Ticari İşletme Rehni ve Medeni Kanunun Teferruata İlişkin Hükümlerinin Kararlaştırılması Kasa Kira Sözleşmeleri

Karşılıklı Katılımların İsviçre Ortaklıklar Hukukundaki Yeni Durumları (Prof.Dr.Alexader BECK’in makalesinin tercümesi )

Finansal Kiralama Hukuku Sempozyumu (Tebliğ)

Faktoring İşlemleri ve Faktoring Uygulamaları Hakkında Değerlendirme (Tebliğ)

Faktoring İşlemlerinin Hukuku Niteliği ve Fonksiyonları (Tebliğ)

Gayrimenkul Leasingi (Tebliğ)

* Kitap, Makale ve Tebliğler yayınlanmıştır.