Hukuk Hakkı Korumaktır

Eylül 2021

UNCITRAL Tarafından 9 Temmuz 2021de Kabul Edilen Seri Tahkim Kuralları Yürürlüğe Girdi

UNCITRAL Tarafından 9 Temmuz 2021’de Kabul Edilen Seri Tahkim Kuralları Yürürlüğe Girdi

Yayımladığı metinler ile uluslararası ticaret ile ilgili kuralların birbiri ile uyumlu hale getirilmesi ve modernizasyonunda oldukça önemli bir role sahip olan Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (“UNCITRAL“),  9 Temmuz 2021’de kabul edilen Seri Tahkim Kuralları’ nın 19 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Bilgi Hizmetleri tarafından Seri Tahkim Kuralları’nın yürürlüğe girmesine ilişkin yapılan basın açıklamasında seri tahkimin, taraflarca uyuşmazlığın maliyet ve zaman açısından etkin bir şekilde nihai çözüme ulaştırılması adına uluslararası ticari uygulamada kullanım alanının yaygınlaştığı, Seri Tahkim Kuralları’nın tarafların kolaylaştırılmış ve basitleştirilmiş bir usul ile hakem kararlarının daha kısa süre içerisinde verilmesini sağlayan hükümler üzerinde anlaşılmasını sağladığı ifade edildi. Bu hususlara ilaveten, Seri Tahkim Kuralları’nın etkin bir tahkim yargılaması ile tarafların adil yargılanma hakkı ve eşit muamele hakkı arasında bir denge sağladığı da aktarıldı.

UNCITRAL’in II Numaralı Çalışma Grubu tarafından yürütülen tüm görüşme ve müzakerelerin ardından, Seri Tahkim Kuralları’nın ayrı bir kurallar dizisi olarak değil de UNCITRAL Tahkim Kuralları’na ek olacak biçimde yapılandırılmasına karar verildi. Bu durum, Tahkim Kuralları ile Seri Tahkim Kuralları’nın birlikte göz önünde bulundurulması gerektiği şeklinde değerlendirildi.

Seri Tahkim Kuralları’nın temel hükümleri ise dört ana başlık altında tasnife tabi tutuldu. Buna göre, “Seri Tahkim Kuralları’nın Kapsamı”, “Tahkim Yargılamasının Başlatılması ve Hakem(ler)in Atanması Usulü” , “Hakemin/Hakem Heyetinin Duruşma ve Delillere İlişkin Takdir Yetkisi” ve “Hakem Kararının Verilmesi İçin Süre ve Sürelere İlişkin Olarak Hakem Heyetinin Takdir Yetkisi” Seri Tahkim Kuralları’nın temel hükümlerini oluşturdu.

UNCITRAL Seri Tahkim Kuralları’nın orijinal tam metnine ulaşmak için https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/uncitral_ear-e_website.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz.