Eylül 2022

SPK tarafından Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Tebliği Taslağı yayımlandı

SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN PAYLARI GİRİŞİM SERMAYESİ PAZARINDA İŞLEM GÖRECEK ORTAKLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞİ TASLAĞI YAYIMLANDI

SPK tarafından yapılan açıklamaya göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan düzenlemeler kapsamında halka açık olmayan ortaklıkların Borsa İstanbul A.Ş Pay Piyasası altında oluşturulacak yeni pazarda işlem görmek üzere paylarının halka arz edilmeksizin ihracına ve söz konusu ortaklıkların yükümlülükleri ile muafiyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere kurul nezdinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde hazırlanan ''Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı'' (“Tebliğ Taslağı”) 20 Eylül 2022 tarihinde kamuoyuna internet aracılığıyla sunuldu.

Tebliği Taslağı ile başlıca aşağıdaki hususlara ilişkin düzenlemeler getirilmiştir:

  • Halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ve bu suretle anılan ortaklıkların halka açık hale gelmesine,
  • Anılan ortaklıkların paylarının halka arz edilmeksizin borsada satışı sonrasındaki yükümlülüklerine,
  • Anılan ortaklıkların finansal raporlar ve bağımsız denetimi ile özel durum açıklamalarına ilişkin yükümlülükleri ile muafiyetlerine, ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

Taslak 14.10.2022 tarihine kadar askıda kalacak olup tüm gerçek/tüzel kişi ve kuruluşlar bu tarihe kadar Tebliği Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerini gsptaslak@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Sermaye Piyasa Kurulu’na yazılı olarak gönderebilirler.

Tebliğ taslağına buradan erişilebilir.