Eylül 2022

E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı

E-İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığınca yürütülecek  E-İhracat Destekleri Hakkında 5973 sayılı ve 17.08.2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 25 Ağustos 2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

E-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Karar ile;

  • E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 1.500.000 TL’ye kadar destekleneceği,
  • Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderlerinin %50 oranında her pazaryeri için 3 (üç) yıl süresince destekleneceği,
  • Bu desteğin, şirketlerin kademelerine göre yıllık 7.500.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 15.000.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 25.000.000 TL’yi geçemeyeceği,
  • E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerlerinin, diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerinin %50 oranında ve her ülke için 3 (üç) yıl süresince destekleneceği düzenlenmiştir.

Tüm destek türleri ve kapsamlı bilgi için Karar’ın tamamına buradan ulaşılabilir.