Hukuk Hakkı Korumaktır

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Büromuz müvekkillerine marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, alan adları, telif, bilgisayar yazılımları da dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet konusuna giren hususların tümünde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ticari marka ve ürünlerinizi uluslararası düzeyde koruma altına alıyoruz.

Fikri mülkiyet hakları alanındaki hizmetlerimiz hukuk ve ceza davalarının yürütülmesi, tahkim, arabuluculuk ve sair idari süreçlerde temsil, fikri mülkiyet haklarının tescili, tescillerin idamesi, tescil başvurularına itirazlar, fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans, devir, temlik ve sair sözleşmeler ile gerekli diğer hukuki işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır

Scientia est potentia
“Bilgi, güçtür.”