Genel Olarak Faaliyet Alanlarımız

Elmadağ Avukatlık & Danışmanlık 1995 yılından itibaren gündem ve iş dünyasının hızlı değişen ihtiyaçları karşısında doğru yerde bulunmak ve gerekli önlemleri zamanda alabilmek adına; müvekkillerine etik değerlere bağlı kalarak etkili ve çözüm odaklı destek sağlamaktadır.

Bu bakış açısıyla, hukuk büromuz, iş dünyasını yakından takip ederek ve müvekkillerin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek müvekkillerin beklentilerini en doğru şekilde karşılayabilmek için değişen ihtiyaçlara hızlı ve etkili cevap vermek adına kendini sürekli geliştirmektedir.

Bu anlayışla, temel faaliyet alanlarımız ağırlıklı olarak kamu özel ortaklığı (KÖİ/PPP Projeleri), şirketler hukuku, danışmanlık, birleşme ve devralmalar, bankacılık ve finans hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, özelleştirme projeleri, enerji hukuku, rekabet hukuku, uyuşmazlıkların çözümü, dava takibi, ceza hukuku, idare hukuku, gayrimenkul hukuku, kişisel verilen korunması hukuku olmakla birlikte hukuk büromuzun miras, bilişim, gümrük, vergi, sigorta, spor, havacılık ve deniz ticareti hukuku gibi alanlarda da takip ettiği birçok dava ve proje mevcuttur.

Çalışmalarımızın büyük bir kısmını uluslararası nitelikli projelerin Türk hukuku ve uluslararası hukuk çerçevesinde analiz edilmesi ve ilgili projelerin yürütülmesi oluşturmaktadır.

Müvekkillerimizin gerek yurt içi gerekse yurtdışındaki temsilleri ve işlerinin yürütülmesi konusunda hukuk büromuz gerekli bilgi birikimi ve imkana sahip olup müvekkillerine geniş bir perspektiften hizmet vermektedir.

Uzmanlık Alanlarımız Hakkında
 •  

  Birleşme ve Devralmalar

 •  

  Şirketler Hukuku ve Danışmanlık

 •  

  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

 •  

  İş Hukuku

 •  

  Bankacılık ve Finans Hukuku

 •  

  Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP)

 •  

  Özelleştirmeler

 •  

  Uyuşmazlıkların Çözümü ve Dava Takibi

 •  

  Enerji Hukuku

 •  

  Rekabet Hukuku

 •  

  Ceza Hukuku

 •  

  İdare Hukuku

 •  

  Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

 •  

  Spor Hukuku