Hukuk Hakkı Korumaktır

Haberler

Mavi Marmara Avukatlarından Basın Açıklaması
Mavi Marmara Avukatlarından Basın Açıklaması - Haberler - Elmadağ Avukatlık ve DanışmanlıkDeğerli basın mensupları;

31 Mayıs 2010 günü dünya tarihi için kara bir gün olarak hatırlanacaktır. Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan, insanlık vicdanının taşıyıcısı Gazze Özgürlük Konvoyu, bildiğiniz gibi Akdeniz’in uluslararası sularında seyrederken İsrail Komandolarının silahlı saldırısına uğramıştır. Savunmasız ve silahsız olan sivillere yönelik bu insanlık dışı saldırı sonucu 9 insani yardım gönüllüsü ve insan hakları aktivisti katledilmiş yine 60’a yakın yolcu pek çoğu ağır olmak üzere yaralanmıştır. Saldırı sonucu insani yardım dışında bir yükü bulunmayan konvoy, rotasından zorla çevrilmiş ve zapt edilen gemiler İsrail’in Aşdot Limanı’na zorla götürülmüşlerdir. Konvoyda bulunan yolcular silah zoruyla alıkonulmuşlardır. Gemilerin zapt edilmesinden yolcuların ülkelerine dönmelerine kadar geçen süre içerisinde zorla alıkonulan tüm insani yardım gönüllüleri ve insan hakları aktivistleri işkenceye, onur kırıcı ve insanlık dışı muameleye tabi tutulmuşlardır. Yolcuların tüm kişisel değerli eşyalarına el konulmuş, ve bunlar iade edilmemiştir. Eşyalardan bazıları İsrailli askerlerce çalınmış ve hatta İsrailli yargı otoriteleri askerleri hırsızlık suçundan yargılamıştır.

Saldırının gerçekleşmesinden hemen sonra başladığımız uluslararası organlar nezdindeki hukuk mücadelesi semerelerini vermeye başlamış ve insanlık vicdanına kurşun sıkanlar hukuken iyice köşeye sıkışmaya başlamışlardır. Sizlerin de bildiği üzere bu semerelerden bugüne kadarki en önemlisi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin ”Vaka İnceleme Heyeti” nin düzenlediği Gazze Özgürlük Konvoyu Saldırısı Raporunu Eylül 2010 tarihinde kabul ettiği gerçeğidir.
Rapor ile artık şu kesin bir şekilde bilinmektedir ki
“İsrail askerlerinin ve diğer görevlilerinin konvoy yolcularına dönük davranışları yalnızca orantısız değil aynı zamanda gereksiz ve İNANILAMAZ bir şiddet ölçüsündedir. Kabul edilemez, işkence düzeyinde eylemler gerçekleştirilmiştir. Güvenlik ya da başka bir gerekçeyle bu davranışların haklı gösterilmesi ya da affedilebilmesi mümkün değildir. İnsan Hakları Hukuku ve Uluslararası İnsancıl Hukuk çok ciddi ve çok ağır bir şekilde ihlal edilmiştir.”

Kanaatimizce Uluslararası İnsancıl Hukuk’un ve devletlerin savaş ve barış zamanında uyması gereken savaş hukukunu düzenleyen 4. Cenevre Konvansiyonu’nun ağır bir şekilde ihlal edildiği, ağır insan hakları ihlallerinin gerçekleştirildiği artık su götürmez bir gerçektir.

Son olarak siz değerli kamuoyuna memnuniyetle duyurmak isteriz ki, Mavi Marmara Mağdur Avukatları olarak, 21 Mart 2011 tarihinde Cenevre de toplanan BM Insan Hakları Konseyi Genel Kurulunda Mavi Marmara saldırısına ilişkin olarak sürmekte hukuki süreçler ve davalar konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir. Konuşmamızda, Libya’da ki olaylara değinilip BM Güvenlik Konseyinin Libya’da işlenen suçlara ilişkin olarak UCM’yi görevlendirdiği gibi en az Libya daki olaylar kadar Uluslararası nitelikte olan ve Savaş Suçu işlendiği Uluslararası Hukuk Otoriteleri tarafından kabul edilen Mavi Marmara olayının da Lahey deki UCM tarafından soruşturulması konusunda Görevlendirme yapılması gereği üzerinde durulmuş bu konuda ki beklentimiz Genel Kurula ifade edilmiştir.

Mavi Marmara Avukatlarından Basın Açıklaması - Haberler - Elmadağ Avukatlık ve DanışmanlıkSonuç olarak, BM İnsan Hakları Konseyi 25 Mart 2011 tarihli yapmış olduğu Genel Kurul toplantısında yukarıda belirttiğimiz Vaka İnceleme Heyeti raporu çerçevesinde, konunun Konsey ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri tarafından izlenmesine yönelik yeni bir karar kabul edilmiştir. Mezkur rapor Eylül 2010 tarihli Konsey’deki 47 ülkenin 30’unun desteğiyle kabul edilen metinden daha geniş kabul görmüş ve bu kez 46 Konsey üyesinden 37’si tarafından desteklenmiştir. Ve üstelik mezkur rapor İngiltere İspanya, Fransa, Belçika, Norveç, İsviçre ve Japonya gibi daha önce çekimser oy kullanan ülkeler tarafından da ONAYLANMIŞTIR.

Görüldüğü üzere, İsrail’in Mavi Marmara saldırısı sırasında işlediği insan hakları ihlalleri gerçeği BM gibi Uluslararası Platformlarda her geçen gün kuvvetlenerek haklılığımızı ve beklentilerimizi teyit etmektedir.

31 Mayıs günü insanlık vicdanına kurşun sıkılmıştır. 31 Mayıs günü insanlığın ortak ruhu işkenceye maruz bırakılmıştır. 31 Mayıs günü insanlık onuru kelepçelenmiş, dizlerinin üzerine çökertilmiştir. Tüm yolcular ülkelerine dönmüş olsalar da 31 Mayıs gününden beridir insanlığın barış ümidi halen Berşeva Hapishanesi’nin parmaklıkları ardındadır. Manzara böyle kaldığı müddetçe ödüllendirilenler, insanlığın ortak değerlerini hedef almış insanlık suçlarının failleri olacaktır. Bu manzara ancak bu fiillerin yaptırımsız kalmamasıyla tersine çevrilebilir.

Bizleri yalnız bırakmayıp buraya kadar geldiğiniz için sizlere teşekkürü bir borç biliyoruz.
Av. RAMAZAN ARITÜRK
| | | | Tümü |