İş Hukuku

Elmadağ Avukatlık ve Danışmanlık olarak müvekkil şirketlere, çalışanları ile ilişkilerinden doğan meselelerde ve uyuşmazlıklarda hukuki hizmet vermekteyiz.

Aynı zamanda çalışma hayatındaki müvekkillerimize de iş yerleri ile yaşadıkları sıkıntılarda ve uyuşmazlıklarda hukuki çözüm üretmekte ve gerekli hukuk danışmanlık hizmetini yerine getirmekteyiz. İş hukuku ile bağlantılı olan hizmetlerimiz iş sözleşmelerinin mevcut mevzuata uygun şekilde hazırlanması, iş akitlerinin feshinin gerçekleştirilmesi, fesih sırasında ortaya çıkan kıdem, ihbar tazminatı gibi hususların çözümlenmesi, çalışanların sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri çerçevesinde gerekli bilgilendirme ve takiplerin yapılmasını kapsamaktadır.

Hizmetimiz kapsamında müvekkillerimizin iş hukuku mevzuatına uygun hareket etmelerini sağlamak için ilgili birimlerle işbirliği içerisinde çalışarak gerekli hukuki bilgileri paylaşmak, çalışanlarla ilişkilerin sorunsuz bir şekilde yönetilmesini gerçekleştirmekteyiz.

ubi homo ibi ius
“İnsanın olduğu yerde hukuk vardır.”