Kurucumuzun Mesajı

Hukuk, kişi veya kurumların doğumundan sona ermesine kadar her türlü eylem veya işlemini etkileyen, insanların ve toplumun değişimine göre sürekli gelişime uğrayan vazgeçilmez bir olgudur.

Bu bilince sahip olan Elmadağ Avukatlık ve Danışmanlık, kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin gerek bireysel gerekse kurumsal ihtiyaçlarının karşılanması konusunda güncel, hızlı, etkin ve ilkeli çalışmalarını sürdürmektedir. Bilindiği gibi toplumumuz bilim ve teknolojinin gelişim hızına bağlı olarak sürekli değişime uğramakta ve bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal etkilere bağlı olarak ulusal ve uluslararası ölçekte birçok hukuki düzenleme yapılmaktadır. Bir hukukçunun tüm bu gelişmeleri takip etmesi, hatta imkanı ölçüsünde katkıda bulunmasının mesleğinin bir misyonu olduğu bilinciyle hareket eden hukuk büromuz, tüm bu yeni düzenlemelerin takibi ve hayata geçirilmesi aşamasında müvekkillerine gereken desteği sağlamakta ve buna bağlı olarak faaliyet alanlarını geliştirmeye devam etmektedir.

Uzun yıllardır hukuk dünyasında güven ve tecrübenin ışığında varlığını sürdüren Elmadağ Avukatlık ve Danışmanlık gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde uzun süreli ve kalıcı işbirlikleri kurmuştur. Bu çerçevede uluslararası standartlarda etkili ve yaratıcı çözümler üretmeyi sürdürmektedir. 

Bilginin üretilmesi, takibi ve paylaşılması konusuna son derece önem veren hukuk büromuz, akademik çalışmaları da yakından takip etmekte, düzenlediği eğitim ve konferanslarla, yazılı ve görsel hukuk yayınlarıyla hukuk dünyasına katkı sağlamaya devam etmektedir.

1995 yılından bu yana bu prensip ve ideallerle yolumuza devam etmekte olup bu yüce ve onurlu mesleği yerine getirirken müvekkillerimize etkin ve kalıcı çözümler sunmayı ilke edinmiş bulunmaktayız. Amacımız Elmadağ Hukuk ailesinin çalışanları ve müvekkilleriyle gerek ulusal gerekse uluslararası alanda edindiği kalıcı yeri pekiştirmek ve etkin çalışmalarını daha da geniş bir kesime ulaştırabilmektir.

Av. Dr. Ramazan ARITÜRK