Hukuk Hakkı Korumaktır

Mart 2021

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 10.03.2021 Tarihli ve 31419 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Dünyanın içerisinde bulunduğu koşullar ve insanların süregelen alışkanlıkları son bir senede pandemi sebebiyle oldukça değişime uğradı. İnsanların çalışma alışkanlıkları oldukça farklılaştı ve birçok sektör işleyişini sürdürebilmek adına uzaktan çalışma yöntemlerini deneyimledi. Yaşanan değişiklikler bu süreçte kazanılan bazı yeni alışkanlıkların bundan sonraki süreçte de hayatımızda kalıcı hale gelebileceğini gösterdi. Bu sebeple değişen ve kalıcı hale gelen alışkanlıkların belirli çerçevelerde hukuken düzenlenmesi ihtiyacı doğdu. Tüm bunların ışığında yapılan düzenlemeler sonucunda, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 10.03.2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 14’üncü maddesi uyarınca uzaktan çalışanları ve bunların işverenlerini kapsayan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 10.03.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Yönetmelikle uzaktan çalışmanın usul ve esasları ve uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler belirlendi. Yönetmeliğe göre; sözleşme yapılacak, iletişim şartları belirlenecek, uzaktan çalışma masrafını işveren karşılayacak, bilgisayar, cep telefonu vb. araçların bedelleri yazılacak, zorunlu giderler belirtilecektir. Ayrıca fazla çalışma işçinin kabulüne bağlanmıştır. İş güvenliğini işveren sağlayacaktır, tehlikeli işler uzaktan çalışma ile yapılmayacaktır. Normal çalışma uzaktan çalışmaya dönüştürülebilir. İşçi uzaktan çalışmayı talep edebilir.

Yönetmelik metnine ulaşmak için bkz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210310-2.htm