Hukuk Hakkı Korumaktır

Mart 2021

7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Değişikliği Yayımlandı

7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Mart 2021 tarihli ve 31416 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Kanun ile finansal aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerin kurulmasına ve faaliyet göstermesinin denetlenebilmesi ve tüketicilerin korunması amaçlanmaktadır. Kanun değişikliği ile tasarruf finansman sözleşmesinin çerçevesi, tasarruf finansman faaliyetinin işleyişi ve müşteri hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin genel çerçeve ortaya konulmaktadır.

Tasarruf finansman şirketleri olarak sınıflandırılacak şirketler için kuruluş şartı olarak sermaye tutarı en az 100 milyon Türk Lirası olması ve tasarrufa dayalı faizsiz finansman hizmeti veren şirketlerin ticaret unvanında ”Tasarruf Finansman Şirketi” ibaresinin yer alması gerektiği düzenlenmiştir.

Şirketlerin faaliyetlerinin çerçevesi çizilmiştir. Şirketler, müşterileri veya müşteri gruplarının her biri için ayrı bir tasarruf ve finansman planı düzenleyerek likiditelerini yönetmek zorunda olacak, tasarruf fon havuzu hesaplarını diğer hesaplarından ayıracak ve faizsiz finansman esaslarına tabi olarak faaliyet gösterecektir. Bu özellikli haller dışında kanuna tabi diğer şirketleri için öngörülen kuruluş şartları geçerli olacağından şirketin kurulması tek kişiyle mümkün olacaktır.

Tasarruf finansman sözleşmesinin kapsamı genel olarak belirlenmiştir. Tasarruf finansman sözleşmesi olarak belirli bir tasarruf tutarı ve dönemine bağlı olarak önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinimi için müşteriye finansman kullanma hakkı veren, şirkete ise müşteriye ait birikmiş tasarruf tutarını yönetme, geri ödeme ve finansman kullandırma yükümlülüğü ile organizasyon ücreti alma hakkı veren, faizsiz finansman esaslarına göre düzenlenecek bir sözleşme öngörülmüştür.

Müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tasarruf finansman sözleşmesinden cayma hakkına sahip olup ayrıca tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmede fesih hakkına sahiptir. Şirketler ise müşterinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumu haricinde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedemeyecektir.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin adı Finansal Kurumlar Birliği (”FKB”) olarak değiştirilmiş, finansal kiralama şirketleri, faktoring ve finansman şirketleri ile tasarruf finansman şirketleri, varlık yönetim şirketleri ve BDDK denetimine tabi kuruluşlardan uygun görülenler FKB’ye üye olmakla zorunlu tutulmuştur.

İzinsiz tasarruf finansmanı faaliyetinde bulunan kişiler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak, ayrıca izinsiz faaliyette bulunan kanuna tabi şirketler hakkında BDDK tasfiye kararı verebilecektir.

Değişiklik ile birlikte Kanun’un adı, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu olarak değiştirilmiştir. Bugüne kadar düzenleyici ve denetleyici bir otoritenin gözetimine tabi olmadan finansal aracılık faaliyetinde bulunan şirketler bu kanun düzenlemesi ile kanun denetimi altına alınmıştır. Tasarruf finansman faaliyetinde bulunan şirketlerin yeni düzenlemelerle ilgili olarak idari veya cezai yaptırıma maruz kalmamaları için kanuna uygun değişiklikleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu hususta kanunda bulunan intibak sürecine ilişkin düzenlemeler ve sonraki değişikliklerin takip edilmesi gerekmektedir.