Mart 2022

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişikliğe Gidildi

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 5303 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15.03.2022 tarih ve 31779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 01.05.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Karar ile özellikle; vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya, inceleme, analiz veya test amaçlı olarak serbest dolaşıma sokulan eşya, milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşya konularında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan düzenlemede öne çıkan hususlar şöyle sıralanabilir:

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen 1.500 Avro’yu geçmeyen ilaç gönderileri için de tek ve maktu vergi alınacaktır. Gerçek kişilere posta veya kargo yoluyla gelen, ticari miktar ve nitelikte olmayan eşyalara ilişkin maktu vergi değer sınırlaması 1500 Avro'dan 150 Avro'ya indirilmiş ve söz konusu eşyaların Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelmesi halinde tahsil edilecek gümrük vergisi oranı %20'den %30'a çıkarılmıştır.

Ayrıca, gerçek kişilere posta veya kargo yoluyla gelen, ticari miktar ve nitelikte olmayan ve değeri 1500 Avro'yu geçmeyen ilaçlardan da, ilaçların Avrupa Birliği'nden gelmesi halinde %18 ve diğer ülkelerden gelmesi halinde %30 oranında gümrük vergisi tahsil edilecektir.

Sermayesinin yarısı veya daha fazlası doğrudan Savunma Sanayii Başkanlığı'na ait olan şirket ve müesseselerin onaylanmış projeleri, sözleşmeleri veya Başkanlık tarafından uygunluk verilmiş savunma sanayii ile ilgili ihtiyaçlar kapsamında ithal etmesi gereken araç, yazılım ve materyaller gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.

Yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyaller de Sağlık Bakanlığında ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmiş olması halinde muafiyet kapsamına alınmıştır.

Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan motorlu taşıtların satışında, gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren on yıl geçmiş ise gümrük vergileri aranmayacak, on yıl geçmemiş ise gümrük vergileri tahsil edilmeden satış yapılamayacaktır.

Sonuç

Gümrük Kanunu kapsamında tahsil edilecek vergi oranları ve ilgili ürün gruplarında 1 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda yurt dışından eşya ithal eden kişilerin vergi yükümlülüğü ve muafiyetler hakkındaki gelişmeleri takip etmeleri gerekmektedir.