Mayıs 2021

Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

8 Mayıs 2021 tarihli ve 31478 sayılı Resmi Gazete'de, Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, genel havacılık ve hava taksi kapsamında yürütülen taşımacılık faaliyetlerinin, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ilkesi çerçevesinde yürütülmesine yönelik alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Söz konusu Yönetmelik, genel havacılık ve hava taksi kapsamında yürütülen taşımacılık faaliyetleri ile ilgili usul ve esaslar ile bu alanda sorumlu kurumlar, işletmeler, kişiler ve havalimanı mülki idare amirlerinin genel güvenlikle ilgili görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

Diğer yandan, anılan Yönetmelik 7/1/2020 tarihli ve 31001 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Devlet Hava Araçları Hakkında Yönetmelik (SHY-DEVLET) kapsamındaki devlet hava araçları ile gerçekleştirilen uçuş faaliyetleri ve genel havacılık taşımacılık faaliyetleri ile hava taksi faaliyetlerinin iniş ve kalkış açısından güvenlik tahditli alanlar dışında yapılması durumunu kapsamamaktadır.

Yönetmelikte özetle;

 

  • Genel havacılık faaliyetlerinin güvenliğine ilişkin temel hükümler,

 

  • Genel havacılık faaliyeti gerçekleştirilen terminallerde mümkün olması durumunda iç ve dış hat ayrımı yapılması, gelen ve giden yolcuların temasının engellenmesi,

 

  • Yolcu ve kargo indirme/bindirme alanlarının belirlenmesi ve bu alanların kamera sistemi ile kontrol edilmesi,

 

  • Yolcu listesi ve havayolu beyan formlarının uçuştan önce havaalanı otoritesi ile paylaşılması,

 

  • Risk değerlendirmesine dayalı güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi,

 

  • Transfer ve transit uçuşlarda alınacak güvenlik tedbirleri,

 

  • Genel havacılık faaliyetleri ile ilgili yaşanan aksaklıklar konusunda idari yaptırım uygulanması (2920 sayılı Kanunun 27 nci, 30 uncu ve 143 üncü maddeleri), konuları yer almaktadır.

Yönetmelikte hükümler; İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Ticaret Bakanı tarafından müştereken yürütülecektir.

 

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210508-18.htm