Nisan 2022

Reklam Kurulu Klavuzu Yayımlandı

REKLAM KURULU, FİYAT BİLGİSİ İÇEREN REKLAMLAR İLE İNDİRİMLİ SATIŞ REKLAMARI VE TİCARİ UYGULAMARI HAKKINDA KILAVUZ’U YAYIMLADI

01.02.2022 tarihinde Resmî Gazetede 31737 sayısı ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) yayınlanarak 01.03.2022 tarihinde yürürlüğe girmişti. Ticaret Bakanlığı hem sektör hem de tüketici bakımından soru işareti oluşturan bazı hususları açıklığa kavuşturdu. Fiyat bilgisi içeren reklamlar ile indirimli satış reklamları ve ticari uygulamalar hakkında reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları satıcı, sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcılar ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere reklamcılık sektöründeki tüm paydaşlara yol göstermek amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve Yönetmelik’ e dayanılarak hazırlanan Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar İle İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz (“Kılavuz”) Reklam Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli ve 320 sayılı toplantısında 2022/1 numaralı ilke kararı olarak kabul edilerek 15.04.2022 tarihinde web sitesinde yayımlandı.

Buna göre, reklam verenler, reklam ajansları ve reklamın yayınlandığı mecra kuruluşları Kılavuz maddelerine uyum konusunda ayrı ayrı ayrı sorumlu tutuldu. Aracı hizmet sağlayıcıların platformları üzerinden satılan ürünlerin kendisi tarafından verilen reklamlarından reklam veren olarak sorumlu olduğu bildirildi. Ayrıca bundan sonrası için aracı hizmet sağlayıcıların, oluşturdukları sistem üzerinden satış yapan satıcı ve sağlayıcıları bu Kılavuz hükümleri hakkında bilgilendirmesi gerekecektir.

Değişiklik ile getirilen kişiselleştirilmiş fiyat ve indirimden önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat  kavramları açıklığa kavuşturuldu. Ayrıca indirimin satıcı veya sağlayıcının tüm satış kanallarında/satış noktalarında geçerli olduğu reklamlarda belirtilmesine rağmen gerçekte yalnızca bazı satış kanallarının/satış noktalarının fiyat indirimine tabi olduğu izlenimini yaratan yanıltıcı indirimli satış reklamları mevzuata aykırı olacaktır. Kılavuz ile birlikte getirilen diğer değişiklikleri ise kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Bir mal veya hizmete ilişkin indirim yapıldığını gösteren reklamlarda fiyat indirimi izlenimi uyandıran “şahane/muhteşem kasım/cuma teklifleri”, “dev fırsatlar”, “yıldızlı günler”ifadeleri veya genel fiyat indirimi niteliğindeki “Bugün tüm ürünlerde %20 indirim”, “Bugün tüm ürünlerde 10 TL indirim” ya da “Bu hafta tüm kırtasiye ürünlerinde %20 indirim” ifadeleri kullanılabilecektir. Ancak, söz konusu reklamlar kapsamındaki ilgili mal ve hizmetlerin her birine ilişkin kendi duyurularında “önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat” veya “bir önceki fiyat” ın belirtilmesi zorunlu olacaktır.
  • Bir mal veya hizmetin satıcı tarafından birden fazla e-ticaret platformuve/veya mecrada satışa sunulması halinde ise satıcı tarafından bir e-ticaret platformu veya mecrada reklamı yapılan satış fiyatları, diğer e-ticaret platformu veya mecralarda yapılacak satışlar veya uygulanacak indirimler için indirimden önceki satış fiyatı olarak esas alınamayacaktır.
  • Bazı uygulamalar Yönetmelik kapsamında indirimli satış kapsamında değerlendirilmemiştir. Buna göre 30 gün önceki en düşük fiyat belirlemesi ve gösterilmesinde çeşitli durumların dikkate alınmasına gerek olmayacaktır. Ancak bu yöntemlerle yapılan satışların tüketiciye sunduğu avantajın yine de kanıtlanması gerekecektir. 
  • Kılavuz, fiyat ve indirim bilgisi içeren reklam faaliyetlerine ilişkin olarak yol gösterici düzenlemeler ve örnekler içermektedir. Reklam verenler, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve aracı hizmet sağlayıcılar başta olmak üzere satış ve reklamcılık sektöründeki tüm paydaşların Kılavuz hükümlerini inceleyerek mevzuata uyum sağlaması gerekmektedir.
  • Kılavuzda dikkat çeken başka bir husus daha önce uygulaması olan ancak herhangi bir düzenleme ile açıkça cevaz verilmeyen hususların kabul edilmiş olmasıdır. Fiziksel ve/veya çevrimiçi mağazalarda farklı fiyat uygulamaları daha önce bir kanun hükmünde yer almazken Kılavuzda açıkça mağaza bazlı veya bölgesel fiyatlandırma politikasıuygulamasının mümkün olduğu kararlaştırılmıştır.
  • Yine bugüne kadar herhangi bir düzenlemede yer bulmayan indirim ibareleri bakımından tek tek düzenleme yapıldığından bu Kılavuz satıcı, sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar bakımından oldukça önemli ve yol gösterici bir metin olmuştur.