Nisan 2023

TBMM TATİLE GİRDİ

5 Nisan tarihli olarak alınan karar şu şekildedir: “Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 7 Nisan 2023 Cuma gününden başlamak üzere, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yapılacak 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 37’nci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 3’üncü maddelerine göre, Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 5 Nisan 2023 tarihli 85’inci Birleşiminde karar verilmiştir.”

Ancak tatil döneminde Dilekçe Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Tüm Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Araştırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Altı Yaşındaki Bir Kız Çocuğunun Evlilik Adı Altında Cinsel İstismara Maruz Bırakılması Olayının Araştırılarak Benzer Olayların Yaşanmaması ve Her Türlü Çocuk İstismarının Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun TBMM’nin Tatili ve Aravermesi sırasında çalışabileceğine yönelik ayrıca karar alınmıştır.

Kararda da belirtildiği üzere TBMM, kesin seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00’te toplanacaktır.