Nisan 2023

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife, 11 Nisan 2023 Tarihli ve 32160 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu düzenlemeye göre 3/9/2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 22 nci maddesinde yer alan “toplamda elli dosyaya kadar açılan seri davalarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilk on dosyadan sonra gelen” ibaresi, “toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilk elli dosyadan sonra gelen” ibaresi, “toplamda yüzden fazla açılan seri davalarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilk yüz dosyadan sonra gelen” ibaresi eklenmiştir