Hukuk Hakkı Korumaktır

Ocak 2021

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ VATANDAŞIN KULLANIMINA AÇILDI!

İleti Yönetim Sistemi (İYS), tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemidir.

İYS’nin amacı izinsiz ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesajların önlenmesinin sağlanması olarak da özetlenebilir.

Ticari Elektronik İleti onayı alınmasını, reddetme hakkının kullanılmasını ve şikayet süreçlerinin yönetilmesini düzenleyecek olan İYS, Ticaret Bakanlığı'nın gözetiminde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulmuştur.

Özellikle ticari elektronik ileti gönderimi yapan firmaları ilgilendiren söz konusu sistemle artık reklam ve tanıtım mesajları göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, İYS’ye kayıt yaptıracak ve İYS'de onayı olmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderemeyecek.

İYS aracılığı ile ileti alıcıları, diğer bir ifade ile vatandaşlar, söz konusu iletiye onay verebildikleri gibi mevcut onayları için sonradan ret haklarını da kullanabilirler.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari iletilerin, yönetmelik ile belirlenen istisnalar dışında alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izin dâhilinde gönderilen iletilerde ise alıcılara ret imkânı sağlanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İYS sayesinde hizmet sağlayıcıların alıcılara göndereceği ticari elektronik iletiler öncesinde alması gereken izinler güvenli bir ortamda saklanacak, alıcılar onay ve ret bildirimlerini yapabilecek, bunun yanında şikâyet hakkını kullanabileceklerdir. Ayrıca yine bu sayede kamu denetleme görevi de hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilecektir.

İYS Nasıl Çalışır?

İYS’de öncelikle ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm Hizmet Sağlayıcılar pazarlama, reklam ve kampanya gibi ticari elektronik iletilerini müşterilerine iletebilmek için aldıkları ticari elektronik ileti izinlerini İYS’ye yüklemeleri gerekmektedir.


Söz konusu iletiyi e-posta, sms vb yollarla alan alıcılar, söz konusu iletileri almak istememeleri halinde bu izinler için ret haklarını diledikleri zaman kullanabilirler. Bu hakkını kullanan alıcılar, bu aşamadan sonra artık söz konusu iletileri almayacaklardır.


Alıcılar ayrıca, hizmet sağlayıcının veya markasının ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiklerine ilişkin onaylarını istedikleri zaman görüntüleyebilecek, gerektiğinde hizmet sağlayıcılara her bir kanal (arama, mesaj ve e-posta) için verdikleri izinleri İYS üzerinden düzenleyebileceklerdir. Tüm bu işlemler www.iys.org.tr üzerinden, tek bir platformda yapılacaktır.


Hizmet sağlayıcılar herhangi bir kanaldan ticari ileti göndermek istediklerinde ise vatandaşların verdikleri izinler çeşitli yöntemlerle İYS üzerinden kontrol edilerek sadece ileti alma konusunda izin vermiş vatandaşlara gönderim yapılabileceklerdir. İleti alımına izin veren alıcının sonradan ret hakkını kullanması halinde ise İYS filtresi sayesinde söz konusu iletiler ret hakkını kullanmış alıcılara artık gönderilemeyecektir.

İYS ile birlikte, aynı zamanda vatandaşların ticari elektronik ileti onaylarına ilişkin şikayetlerin hızlı biçimde sonuca ulaştırılması da mümkün olacaktır. Önemle belirtmek gerekir ki 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 maddesinde, kanuna aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. İhlallere ilişkin 2020 yılı değerleme oranlarına göre belirlenen güncel idari para cezaları, ihlalin türüne göre değişkenlik göstermektedir.

 

İstenmeyen ticari elektronik iletilere ilişkin şikayetler dilekçeyle ticaret il müdürlüklerine yapılabildiği gibi Bakanlığın resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılan Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi (tiss.gtb.gov.tr) üzerinden de gerçekleştirilebilecektir. Şikayet başvuruları ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde yapılabilecektir.