Hukuk Hakkı Korumaktır

Özelleştirmeler

Elmadağ Hukuk Bürosu kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi kapsamında yerli ve yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Özelleştirme sürecinin başında işlem konusu işletme için durum tespiti yapılmakta ve potansiyel riskler hakkında yatırımcılar aydınlatılmaktadır.

Kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi kapsamında yatırımcıları aydınlatıyoruz.

Ekibimiz süreç boyunca müvekkillerimize hukuki danışmanlık sağlamaktadır. İhaleye katılma, ihaleye teklif verilmesi, teminat işlemleri, imtiyaz sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi de dahil olmak üzere özelleştirme süreci boyunca ortaya çıkabilecek tüm hususlar tarafımızca yürütülmektedir.

conventio est lex
“Anlaşma, kanundur.”