Şubat 2021

Kurulacak Olan Ulusal Mobil Uyarı Sistemi Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi

KURULACAK OLAN ULUSAL MOBİL UYARI SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Ulusal Mobil Uyarı Sistemi'nin (UYARSİS) kurulması ve işletilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Yayımlanan yönetmeliğe göre, afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin hususlar belirlenebilecektir. Her türlü afet ve kriz durumunda, haberleşme altyapısının sürekliliğini sağlamak amacıyla kurulan UYARSİS gerekli önlemlerin zamanında ve etkin bir şekilde alınmasını ve koordinasyonun sağlanmasını amaçlamaktadır.

Ulusal uyarı sistemiyle operatörlerin SMS gönderim kapasiteleri artırılarak ülke genelinde tüm mobil kullanıcılara kısa bir süre içinde ulaşılabilmesi mümkün hale gelecektir. Sistem sadece ülke genelinde değil; anlık olarak bir bölgede, bir ilde veya ilçede bulunan kişilere de ulaşabilme imkanı sunmaktadır.

 

Sistem sayesinde afet veya acil durum meydana geldiğinde, coğrafi alan içindeki kişilerin erken uyarı mesajlarını alabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca uyarı sistemi, afet, acil durum ve güvenlikten sorumlu kurumların kullanımına da açılabilecektir. Uyarılar için CMAS (Ticari Mobil Uyarı Sistemi), CBS (Hücresel Yayın), SMS (kısa mesaj) ve çağrı öncesi anonsu gibi yöntemler kullanılacaktır.

 

Yönetmeliğe göre, işletmeciler yetkilendirme çerçevesinde mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan veya mobil elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirket olarak tanımlanmıştır. Buna göre işletmeciler, ulusal mobil uyarı sistemi tarafından kendilerine gönderilen uyarı bildirimlerini, yönetmelikte belirtilen hususlara uygun şekilde, tanımlanmış süreler ve performans kriterleri dâhilinde, eksiksiz ve ücretsiz olarak gönderilmesini sağlayacak teknik altyapıyı kurmakla mükellef olacaktır.

 

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kullanılması

 

İlgili kamu kurum ve kuruluşları ilgili mevzuatta yer alan yetkileri çerçevesinde görevleri kapsamındaki afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlara ilişkin uyarı bildirimlerini ulusal mobil uyarı sistemi üzerinden yapılabilecektir. Ulusal mobil uyarı sisteminin kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanımına ilişkin talepler yazılı olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yapılacaktır. İlgili mevzuat ile kendisine yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarına Kurum tarafından ulusal mobil uyarı sisteminde kullanıcı tanımlanır. Ulusal mobil uyarı sistemini kullanacak olan kamu kurum ve kuruluşları sistemin etkin, hatasız ve güvenli bir şekilde kullanımından sorumludur.

 

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan uyumlaştırılabilir cihazlar ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 3 aylık süre içerisinde piyasaya arz edilecek olan uyumlaştırılabilir cihazlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde üretici, imalatçı veya ithalatçı tarafından CMAS yönteminin kullanılmasını sağlayacak şekilde uyumlaştırılır. Üretici, imalatçı veya ithalatçı piyasaya arzını gerçekleştirmediği cihazların uyumlaştırılmasından sorumlu değildir.