Şubat 2021

Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

Yaklaşık bir yıldır uygulanmakta olan kısa çalışma ödeneği uygulaması, 19 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı. Normal şartlar altında kısa çalışma ödeneği uygulaması 28 Şubat 2021 tarihinde son bulacaktı. Fakat alınan son kararın ardından işletmelere bir ay daha kısa çalışma ödeneğinden yararlanma imkânı getirilmiş oldu.

İlgili karar 19 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete ‘de “25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi, anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22/12/2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere 31/3/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.” şeklinde yayımlandı.

17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yer alan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kısa çalışma ödeneğini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi tanınmıştı.  Fakat ilgili son kararın ardından Erdoğan, kısa çalışma ödeneği uygulamasının “son defa olarak Mart ayı sonuna kadar”  uzatıldığını dile getirdi.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa çalışma ödeneği, “Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama” şeklinde tanımlanmaktadır.

Kısa çalışma ödeneği başvuruları E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. İlgili başvuruları yapma hakkı, işçiler adına yalnızca işverenlere tanınmıştır. İşçiler kısa çalışma ödeneği talebinde bulunma hakkına sahip değildir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Hesaplanışı ve Ödenme Usulü

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ına tekabül etmektedir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenmektedir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.