Hukuk Hakkı Korumaktır

Temmuz 2021

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına İlişkin Kamuoyu Görüşlerinin Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 06.07.2021 tarihli, 2021/İK-THD/188 sayılı Kararı ile ilgili Taslağın, kamuoyu görüşünün alınabilmesini için 30 gün süre ile Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

İlgili Taslakta kayıtlı olduğu tarife dışında ek ücret ödemesi gerekebilecek durumlarda abone olanı bilgilendirme, sunulan kampanya ve tarifelere ilişkin şeffaf bilgi sağlama, tüketiciyi mümkün olabilecek en anlaşılır şekilde aydınlatma gibi yükümlülükler düzenlenmektedir. Bunun yanında işletmeciler tüketicilere almak istedikleri elektronik haberleşme hizmetine karar verebilmeleri için e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yaparak diğer işletmecilerinin tekliflerini karşılaştırma imkanı sunmakla yükümlü hale gelecektir.

İşletmeciler, abonelik sözleşmesi kurulmadan önce tüketiciye sözleşmenin temel unsurlarını açıklayan kolay anlaşılabilecek ve sözleşmeden ayrı düzenlenecek bir sözleşme özeti sunmakla yükümlü olacaktır. İlgili özetin Yönetmelik Taslağı’nda belirtilen tüm unsurları kapsaması zorunludur. Sunulan özetin ardından abonelik sözleşmesinin elektronik ortamda Kimlik Doğrulama Yönetmeliği uyarınca yapılabilmesi mümkün olup, bu doğrultuda yapılan kimlik doğrulama işlemi, kimlik belgesi ile işlem yapılmış gibi sonuç doğuracaktır. Bunun yanında işletmeci, sözleşme kurulurken aboneden talep edeceği bilgi ve belgeleri kalıcı tarih ve saat bilgisi belirterek kayıt altına almakla yükümlü hale gelecektir. Bu doğrultuda taahhütnamede bulunması gereken unsurların daha anlaşılır kılınması amaçlanarak genişletilmiş, mobil elektronik haberleşme hizmeti haricindeki haberleşme hizmetlerinde nakil taleplerine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiş ve azami taahhüt süresi belirlenerek 24 ay ile sınırlandırılmıştır.

Taslak Yönetmelikte elektronik haberleşme hizmetinin kısıtlanması ve durdurulmasına ilişkin yeni hüküm ve koşullar düzenlenmektedir. Bu doğrultuda abonelerin hizmetin kısıtlanması veya durdurulmasından makul bir süre önce konuya ilişkin olarak bilgilendirilmeleri gerekli hale getirilmiştir. Ayrıca kısıtlama veya durdurma süreçlerinde aboneye ilave ücretlendirme yapılmaması gerekmektedir. Hizmetin durdurulması halinde ise abone aksini talep etmedikçe 3 ay içerisinde sözleşme feshedilebilmesi mümkün hale gelmiştir.

Anılan taslağa ilişkin görüşlerin, en geç 09.08.2021 tarihine kadar BTK’nın internet sitesinde yer alan görüş bildirim formunun doldurulmak suretiyle thdkamuoyu@btk.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.