Temmuz 2022

Asgari Ücrette Güncelleme Yapıldı

Yeni düzenlemeleri içeren; “Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 1 Temmuz 2022–31 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere 01 Temmuz 2022 tarih 31883 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Hazırlık aşamasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tüm dünyayı etkileyen ekonomik gelişmelerin neticesi olarak Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığının olumsuz etkilerini hafifletmek, işçilerin gelir kayıplarını telafi edecek bir iyileştirme yapmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplamış, Komisyonu’nun 2022 yılı için yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmaların ardından yeni asgari ücret tutarı yüzde 30 oranında yapılan zam ile 5 bin 500 TL olarak açıklanmıştır. 2021 yılına göre ise net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık yüzde 95 olmuştur.

Asgari ücret, işçi, işveren kesimleri ile kamu kurumu temsilcilerinden oluşan üçlü yapı içindeki Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçileri, işverenleri ve kamuyu temsilen 5’er üye olmak üzere toplam 15 üyeden oluşmaktadır. Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanmaktadır ve oylarının çoğunluğu ile karar almaktadır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları genellikle her yıl Aralık ayında yapılırken, bu yıl ikinci altı ayda uygulanacak asgari ücreti görüşmek üzere 29 Haziran 2022 Çarşamba günü toplanarak çalışmalarına başlamıştır. Komisyon, ikinci toplantısını 30 Haziran 2022 Perşembe günü gerçekleştirmiş, yapılan çalışmalar sonucunda uzlaşı sağlanmıştır.

Komisyon tarafından geçen sene Aralık ayında 2022 yılı için uygulanacak asgari ücret, işçi ve işveren temsilcilerinin oybirliğiyle net 4 bin 253,4 TL, brüt 5 bin 004 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılı sonunda enflasyon yüzde 36 iken net asgari ücrette enflasyon oranını oldukça aşan yüzde 50'nin üzerinde önemli bir artış yapılmıştı. Emeği, istihdamı, üretimi birlikte korumaya ve artırmaya yönelik önemli bir sosyal politika aracı olan asgari ücret, 2002 yılından 2022 yılı başına kadar nominal şekilde 23 katın üzerinde artırılmıştı.